For at en behandling skal have en effekt, skal man jo reagere på den givne behandling. Og denne reaktion skal komme hurtigt, hvilket vil sige, at inden for de første få behandlinger, skal man kunne mærke, at der ”sker noget”. Om man så får det bedre, værre eller bare anderledes lige i starten er stort set ligegyldigt.

Behandlingen sætter en proces i gang i kroppen, som bevirker, at bevægeapparatets funktion ændrer sig fra det unormale - der jo giver de symptomer, man gerne vil have væk – til det normale. Indledningsvis er det meget normalt, at alle eksisterende symptomer forværres, idet kroppen reagerer på, at der laves om på den tilstand, den har vænnet sig til. Men eftersom funktionen går fra dårlig til bedre, begynder man snart at mærke denne forbedring. Ofte i form af øget bevægelighed til at starte med. Herefter går det fra en egentlig skarp smerte over i en mere udbredt ømhed, som ender i en udefinerbar træthed i hele systemet – og derefter oplever man stille og roligt symptomfrihed. Og, hvad der er vigtig at forstå, denne symptomfrihed skyldes, at problemet er fjernet.

Det er lige som, når en brækket arm er vokset sammen: brækker man den igen, så er det et nyt brud, ikke ”det gamle, der er gået op igen”. Får man senere ondt i ryggen igen, så har man præsteret noget nyt, som måske, måske ikke giver samme symptomer. Det er imidlertid ikke det gamle, ”der brød ud igen”.

Hvad så med de mennesker, der oplever tilbagevendende ryg gener? For det er der jo en del, der gør – er det ikke det samme?

Ja og nej – bygningsfejl, arvelige disponeringer, uheldige arbejdsstillinger, dårlige vaner etc kan godt give de samme tilbagevendende problemer, men er dette ikke tilstede og hele problemet skyldtes et fald, et løft eller anden specifik begivenhed, da ens problem startede, så vil der ikke være den tilbagevendende tendens. Rigtig mange mennesker behandles i bund og ses ikke igen i årevis, eller aldrig.

Er der tilbagevendende problemer og man reagerer hurtigt på dem og bestiller en tid, så er tingene ofte klaret med en behandling eller to. Det vil sige, at man skal reagere hurtigt. Gives der ikke en ny tid efter endt behandling, så er tommelfinger reglen, at problemet skal være overstået inden for fire til fem dage. Er det ikke det, skal det følges op med en ny behandling - det nytter ikke at se det an i fjorten dage eller længere, for det forsvinder ikke – tværtimod. Det nytter heller ikke, at slå det hen med, at ”det er godt nok….” Efterlades en rest vil den spire som et frø i jorden og ca i løbet af en måned, er den gal igen.

Derfor: er man i tvivl om det er i orden inden for max en uge, så er det ikke i orden, så enkelt er det. Hvis det er i orden – så er man ikke i tvivl.

 

Frederiksborgvej 7  -  3200 Helsinge  -  Tlf: 4879 8545  -  Fax: 4879 8535  -  info@familiekiropraktoren.dk