Der er rigtig mange misforståelser omkring begrebet slidgigt. Vi har alle hørt om det og ordene "slid" og "gigt" signalerer direkte, at jo mere man bruger sig selv, jo mere bliver man slidt. Det er også den opfattelse mange læger bringer videre - men er det rigtig...? Nej, næsten tværtimod. Slidgigt har meget langt hen ad vejen intet med hverken slid eller gigt at gøre. Kort sagt er det udtryk for almindelige aldersmæssige forandringer knoglerne undergår fuldt på linie med, at håret bliver gråt, huden bliver slappere, øjne dårligere osv. Disse aldersmæssige forandringer er vi mere eller mindre genetisk disponeret for - nogle bliver gråhåret tidligt, nogle sent, nogle skal bruge læsebriller tidligt, nogle sent og nogle mennesker får knoglemæssige forandringer tidligt, ligegyldigt om de har været fysisk aktive eller ej. Sådan er det og vi har stort set ingen indflydelse på udviklingen og endnu vigtigere: det er ikke en smertegivende tilstand at have slidgigt i ryggen! Det lyder som en påstand og mange vil sige, at de har ondt i ryggen og lægen hare sagt, at de har slidgigt og det er derfor, at det gør ondt. Ofte underbygget af røntgenbilleder, der viser det...... Det er korrekt, at det har de fået at vide, det giver mening for dem og de har  nødtvungent accepteret saituationen. Men det er ikke ensbetydende med, at det er rigtigt, at slidgigten er årsagen til smerterne. Hvorfor ikke....? Fordi så skulle alle over halvtreds år have ondt i ryggen og det har de jo ikke - selvom de alle har en vis grad af slidgigt. Herudover ville der ikke være nogen med slidgigt, der ville reagerer på vores behandling - og det gør stort set alle med diagnosticeret slidgigt, selv i svær grad. Efter endt behandling har de enten fået det meget bedre eller er blevet helt symptomfri! Kan det så være slidgigten, der var årsag til smerterne...? Nej, for den er der jo endnu, røntgenbillederne ser stadig ens ud. Hvad var det så, der gjorde ondt? Som næsten altid i bevægeapparatet, var det fejlfunktioner, der kunne fjernes kiropraktisk. Husk derfor: vi fungere ikke som en bil, der bliver mere og mere slidt, jo længere den kører. Tværtimod, jo mere vi bruger os selv fornuftigt, jo mere holder vi os selv vedlige. Heldigvis.

 

Frederiksborgvej 7  -  3200 Helsinge  -  Tlf: 4879 8545  -  Fax: 4879 8535  -  info@familiekiropraktoren.dk