Forekomsten af alvorlige komplikationer ved nakkebehandling er ekstremt sjældne, og er i Danmark beregnet til et tilfælde per 1,3 millioner nakkebehandlinger. Sammenlignet med smertestillende håndkøbsmedicin, hvor der opstår alvorlige bivirkninger i 1-10 ud 10.000 tilfælde. (Terret AGJ 1987, Terret AGJ, Kleynhans AM 1992, Hurwitz EL et al 1996, Klougart et al 1996).(Nycomed).


Øget ømhed!
Hovedpine
Kvalme
Svimmelhed
Forværring af symptomer man har i forvejen
Træthed
Udstrålende smerter fra behandlingsområdet

Som ved al anden virksom behandling kan der opstå midlertidige bivirkninger ved kiropraktisk behandling.

Lette til moderate behandlingsreaktioner opstår regelmæssig efter manipulationsbehandling.

Disse er, igennem fortløbende registrering af flere tusinde kiropraktorbehandlinger i parallelle undersøgelser i Norge og Sverige, nu kortlagt med hensyn til karakter, hyppighed og prædiktorer (Senstad et al 1996-97, Leboeuf-Yde et al 1997).

I løbet af en behandlingserie på op til seks behandlinger, havde omtrent halvparten af patienterne i undersøgelsen en behandlingsreaktion. Af disse var lokal ømhed hyppigst rapporteret (53%), derefter hovedpine (12%), træthed (11%) og udstrålende smerte/ubehag fra behandlingsstedet (10%). De fleste reaktioner indtrådte kort tid efter behandlingen og blev beskrevet som milde til moderate og af kort varighed. De fleste reaktioner varede mindre end et døgn. Reaktioner udover to til tre døgn var meget sjældne. Reaktionerne skyldes vævsirritation af led og muskulatur efter mekanisk stimulering af et smertefuldt område, og kan bedst sammenlignes med ømhed som efter uvant fysisk aktivitet.

Mere sjældne behandlingsreaktioner var svimmelhed (5%), kvalme (4%), varmefølelse i huden (2%) og andre (2%). Det var ingen permanente eller alvorlige bivirkninger/ komplikationer i disse undersøgelser som omfattede 1683 kiropraktorpatienter som fik totalt 6570 behandlinger.


Komplikationer

Alvorlige komplikationer ved manipulationsbehandling af nakken kan opstå som følge af akut svigt i den cerebrovaskulære cirkulationen, vanligvis i form af ischæmi/infarkt/iltmangel i hjernestammen i en vertebrobasilær distribution.

Forekomsten af disse komplikationer er ekstremt sjældne, og er i Danmark beregnet til et tilfælde per 1,3 millioner nakkebehandlinger. Sammenlignet med smertestillende håndkøbsmedicin hvor der opstår alvorlige bivirkninger i 1-10 ud 10.000 tilfælde. (Terret AGJ 1987, Terret AGJ, Kleynhans AM 1992, Hurwitz EL et al 1996, Klougart et al 1996).(Nycomed).

Behandling med teknikker som indebærer rotation af øvre del af nakken ser ud til at være forbundet med større risiko end teknikker med lille eller ingen rotation af nakken som derfor er at anbefale (Klougart et al 1996).

Imidlertid opstår de langt fleste tilfælde (80%) af skader på vertebrobasilær-arterien spontant uden at det foreligger en forudgående, mekanisk begivenhed som eksempelvis manipulationsbehandling (Haldemann S 1996).

Derfor er det muligt at tallene ovenfor repræsenterer en overrapportering af den reelle risiko ved nakkebehandling (Leboeuf-Yde et al 1996, Terret AGJ 1995).

Risikoen for at udvikle cauda equina syndrom som komplikation efter manipulation af lænderyggen er estimeret til et tilfælde pr 100 millioner behandlinger (Haldemann S, Rubinstein SM1992, Shekelle P 1994).

Hvis man sammenligner med den langt højere risiko for alvorlige komplikationer ved andre behandlingsalternativer, som eksempelvis medicinbehandling af hovedpine, nakke- og rygsmerter, er manipulationsbehandling meget sikker.


Kontraindikationer

Forsigtighed skal udvises ved moderat til kraftig osteoporose og overfor patienter på blodfortyndende medicin. Disse er derfor relative kontraindikationer. Absolutte kontraindikationer er neoplasmer (primære og sekundære), patologiske frakturer og luksationer, infektioner eller akutte rheumatoide ledinflammationer, enkelte former for congenitte(medfødte) anomalier(bygningsfejl) med fare for instabilitet/luksation, aneurismer (udposninger) af halsarterier og vertebrobasilær arteriel insuffisiens, progressivt nerverodsudfald og akut cauda equina syndrom (Guidelines for Chiropractic Quality Assurance and Practice parameters 1993).

 

Frederiksborgvej 7  -  3200 Helsinge  -  Tlf: 4879 8545  -  Fax: 4879 8535  -  info@familiekiropraktoren.dk